eBokBib

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.3 (2. desember 2016)

 • Økt maksstørrelse for fonter.

 • Ny font: OpenDyslexic.

 • Feilrettinger.

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.2 (15. november 2016)

 • Feilrettinger.

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.1 (11. november 2016)

 • Bokutvalg viser andre bøker av samme forfatter.

 • Flere feilrettinger, bl.a. i søkefilter, bokleser-menyer.

Nytt i versjon 3.0 (1. november 2015)

 • Nytt design.

  eBokBib har fått nytt design. Dette innebærer en del endringer i brukergrensesnittet som vi mener gir appen et bedre og mer moderne utseende.

  Det nye designet inkluderer bl.a. et nytt og forbedret søkegrensesnitt. Utvalget titler i eBokBib er nå så stort at vi så behov for å forbedre dette.

 • Posisjon i reserveringskø viser nå den reelle posisjonen. Endringen fører til at tallet for køposisjon nå vil være høyere, men den vil endre seg oftere.

  Tidligere ble køposisjonen beregnet ut fra antall eksemplarer man hadde tilgang til, dvs køposisjonen var antall eksemplarer delt på antall reserveringer. Fra v.3 tas det ikke lenger hensyn til antall eksemplarer.

 • Lydbøker

  eBokBib håndterer nå utlån av lydbøker. Tilgangen på lydbøker er begrenset, idet det ikke foreligger noen avtale om salg av lydbøker til bibliotek for videre utlån. Det jobbes på mange fronter for å få til avtaler, men det trekker ut i tid.

  For avspilling av lydbøker på Android kreves Android versjon 4.1 eller nyere (Jelly Bean)

 • Deling på sosiale medier.

  Informasjon om bøker kan nå deles på de forskjellige sosiale medier som er installert på leseenheten. Dette kan f.eks. være Twitter og Facebook.

 • Anbefalingene er nå tettere integrert med resten av eBokBib. Dermed kan de vurderingene bibliotekarene har lagt inn komme mere til syne. Titler som det er anbefalinger på vil f.eks. få en grønn stjerne som man kan trykke på. Denne vil lede brukeren til de anbefalingene tittelen er del av.

 • Bedre forhåndsvisning

  Forhåndsvisningen av bok har nå samme brukergrensesnitt som ved lesing av bok som er lånt. Ved forhåndsvisning vil man bare kunne lese de første 11 sidene.

  For lydbøker kan man lytte på de første 3 minuttene av ei bok.

 • Hurtiglån

  Biblioteket kan markere noen eksemplarer som hurtiglånseksemplarer. Disse vil ikke kunne reserveres og de vil kunne ha kortere lånetid.

 • Samisk språk

  eBokBib har nå støtte for nord-samisk i brukergrensesnittet. Appen har nå støtte for å velge bokmål, nynorsk, engelsk eller nord-samisk.

 • eBokBib 3 kan kjøres på følgende versjoner av operativsystem:

  1. Android fra versjon 4.0.3 eller nyere. For lydbøker 4.1 eller nyere.
  2. iOS fra versjon 8.0 eller nyere.

  Statistikken viser at ca. 1,2% av lånerne med eBokBib versjon 2 ikke kan oppgradere til versjon 3.

  NB! De som ikke kan oppgradere kan fortsatt bruke eBokBib versjon 2.

13. april 2015: Endring i tildeling av kulturfondbøker.

Flere av bøkene i Ebokbib er tildelt bibliotekene via Norsk kulturråds innkjøpsordning. Kulturrådet har nå vedtatt en ny fordelingsnøkkel for e-bøker til folkebibliotekene i Norge. Det innebærer bl.a. at alle fylker nå får tilgang til e-bøker. I tillegg er titler innkjøpt av Kulturrådet i perioden 2012-2014 gjort tilgjengelig for alle.

For 2 konsortier får den nye nøkkelen negative konsekvenser. Akershus har hatt tilgang til 22 eksemplarer av hver tittel tildelt av Kulturfondet, fra 13. april 2015 vil e-boklånere i Akershus ha tilgang til 5 eksemplarer av hver tittel. Det betyr at for populære e-bøker med mange reserveringer, vil lånere kunne oppleve å rykke bakover i reserveringskøen. Bergen får redusert sitt antall fra 3 til 2. Alle andre konsortier opplever en økning i antall eksemplarer som er tilgjengelig, de fleste går opp fra null i dag.

Les mer om bakgrunnen hos Kulturrådet.

Nytt i versjon 2.11 (8. september 2014)

 • Rettet feil ved søk på æ ø å.
 • Rettet feil som kunne medføre at lånere uten nasjonalt lånekort ikke fikk beskjed om når reservert bok ble tilgjengelig.
 • Endring av lysstyrke overstyrer ikke lenger globale innstillinger på enheten, dvs at opprinnelig lysstyrke gjenopprettes når skjermen slås av.

Nytt i versjon 2.1 (5. juli 2014)

 • Bedre sortering og relevanshåndtering i søk.
 • Støtte for nynorsk.
 • Stabilitetsforbedringer.

Noen av nyhetene i versjon 2.0.2 (29. april 2014)

 • Bøkene kan nå leses på flere enheter. Leseposisjon vil bli synkronisert på tvers av disse dersom man er koblet på Internett.
 • Det er laget et system hvor bibliotekene kan lage lister med anbefalinger for sine lånere. Dette er tilgjengelig bak "Anbefalinger".
 • Man kan selv velge hvilket språk eBokBib skal bruke.
 • Melding om reserverte bøker som er lagt av vil nå komme direkte på nettbrettet/telefonen.
 • Flere skriftstørrelser å velge mellom.
 • Smaksprøver av bøkene. Smaksprøvene består av de første sidene i boka, som kan leses uavhengig av om hele boka er ledig.
 • I listen over lån kan man nå se hvilket bibliotek boken er lånt fra.