eBokBib

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 4.60 (2. april 2019)

 • Rettet et problem med fontstørrelse i enkelte bøker

 • Redusert hyppighet av nettverks-relaterte feilmeldinger

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 4.50/4.2.1 (16. januar 2019)

 • Rettet "permanent" caching av bilder: Bedre deteksjon av endring/oppdatering av forsidebilder samt maksimaltid for caching av bilder lokalt satt til 24 timer.

 • Rettet problemer med visning av enkelte eBøker, inkl. "Hogwarts library collection", hvor ingen bilder ble vist. (Problemer med bilder kan fortsatt forekomme, dersom de er for store og/eller eBoka har dårlig formatering i seg selv).

 • [Nettverk] Noen har hatt problemer med at appen tror enheten ikke har nett(mobildata,WiFi) selv når den har det. Mer robust nettsjekk forsøkt, samt feilmeldinger med info om hva problemet kan skyldes: om nettverkstilkobling ikke blir funnet, eller om enheten ikke klarer få kontakt med eBokBib-server.

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 4.40/4.1.2 (20. oktober 2018)

 • Lenker nå klikkbare

 • Mulighet for å 'angre lån' ved mottak av bøker fra reservasjonslista. Boka går videre til neste på lista, men man beholder plassen.

 • Justerbar avspillingshastighet for lydbøker (50% - 200%)

 • Feilrettinger, inkludert problemer med lese/lytte-posisjon

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 4.30/4.1.1 (7. juli 2018)

 • Filter for LEDIGE bøker er nå implementert

 • Mer ordnet søking, inkl. egne lister for sjanger, emneord og geografiske emneord

 • Bedre håndtering av fritekstsøk, inkl. diakritiske tegn

 • Bedre tilpasset iPhoneX

 • Rettet en del tilfeller hvor appen kunne henge seg i søk etter nye lån

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 4.1/4.07 (4. april 2018)

 • Forbedret håndtering i nattmodus. Farger for tekst og bakgrunn for alle tre fargetema er nå konfigurerbare

 • Menyer i leseren vises nå korrekt også i landskaps-modus

 • Bedre visning av dårlig formaterte e-bøker der innholdet vises feil og/eller utenfor sidene

 • Ryddet opp i innstillinger for la brukeren tillate og nekte bruk av mobildata, dersom wifi ikke er aktivert

 • Kolonnevisning: Rettet feil som kunne gjøre at teksten ble delt opp i stort antall kolonner

 • Bedre husking av tilstand: hvis eBokBib blir drept/avsluttet mens den er i bakgrunnen og bokleseren er åpen vil eBokBib automatisk åpne den boka ved neste oppstart

 • Noe rot ifm søkefiltere/kategorier er ryddet opp i: dynamisk visning/oppdatering av antall matchende titler var tung, ustabil og til tider feil. Nå vises kun statisk antall titler som finnes for hvert enkelt filter/kategori

 • Fjernet en del krasj-problematikk rundt søking og visning av trefflister

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 4.0 (15. februar 2018)

Krever iOS 9.3 eller Android 4.03 (4.1 for lydbøker)

 • Håndtering av ny lisensmodell medfører større utvalg av e-bøker og lydbøker

 • eBokBib kan nå lagre historikk over dine tidligere lån om du ønsker det

 • Du kan nå lagre bøker på en huskeliste for senere lån

 • Mulighet for justering av marger og linjeavstand

 • Mulighet for å lese bok med oppdeling i kolonner

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.5 (4. mai 2017)

Krever iOS 10.3

 • Mer skrivetolerant fritekstsøk

 • Mulig å lese bøker i originalfont(er)

 • Live oppdatering av filter/kategorier

 • Flere feilrettinger, bl.a. flere brukere på samme enhet, oppdatering av ledige eksemplar, husking av siste leseposisjon og flere situasjoner hvor grensesnittet låste seg

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.3 (2. desember 2016)

 • Økt maksstørrelse for fonter

 • Ny font: OpenDyslexic

 • Feilrettinger

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.2 (15. november 2016)

 • Feilrettinger

Nyheter og endringer i eBokBib versjon 3.1 (11. november 2016)

 • Bokutvalg viser andre bøker av samme forfatter

 • Flere feilrettinger, bl.a. i søkefilter, bokleser-menyer

Nytt i versjon 3.0 (1. november 2015)

 • Nytt design

  eBokBib har fått nytt design. Dette innebærer en del endringer i brukergrensesnittet som vi mener gir appen et bedre og mer moderne utseende.

  Det nye designet inkluderer bl.a. et nytt og forbedret søkegrensesnitt. Utvalget titler i eBokBib er nå så stort at vi så behov for å forbedre dette.

 • Posisjon i reserveringskø viser nå den reelle posisjonen. Endringen fører til at tallet for køposisjon nå vil være høyere, men den vil endre seg oftere.

  Tidligere ble køposisjonen beregnet ut fra antall eksemplarer man hadde tilgang til, dvs køposisjonen var antall eksemplarer delt på antall reserveringer. Fra v.3 tas det ikke lenger hensyn til antall eksemplarer

 • Lydbøker

  eBokBib håndterer nå utlån av lydbøker. Tilgangen på lydbøker er begrenset, idet det ikke foreligger noen avtale om salg av lydbøker til bibliotek for videre utlån. Det jobbes på mange fronter for å få til avtaler, men det trekker ut i tid.

  For avspilling av lydbøker på Android kreves Android versjon 4.1 eller nyere (Jelly Bean)

 • Deling på sosiale medier

  Informasjon om bøker kan nå deles på de forskjellige sosiale medier som er installert på leseenheten. Dette kan f.eks. være Twitter og Facebook.

 • Anbefalingene er nå tettere integrert med resten av eBokBib. Dermed kan de vurderingene bibliotekarene har lagt inn komme mere til syne. Titler som det er anbefalinger på vil f.eks. få en grønn stjerne som man kan trykke på. Denne vil lede brukeren til de anbefalingene tittelen er del av.

 • Bedre forhåndsvisning

  Forhåndsvisningen av bok har nå samme brukergrensesnitt som ved lesing av bok som er lånt. Ved forhåndsvisning vil man bare kunne lese de første 11 sidene.

  For lydbøker kan man lytte på de første 3 minuttene av ei bok.

 • Hurtiglån

  Biblioteket kan markere noen eksemplarer som hurtiglånseksemplarer. Disse vil ikke kunne reserveres og de vil kunne ha kortere lånetid.

 • Samisk språk

  eBokBib har nå støtte for nord-samisk i brukergrensesnittet. Appen har nå støtte for å velge bokmål, nynorsk, engelsk eller nord-samisk.

 • eBokBib 3 kan kjøres på følgende versjoner av operativsystem:

  1. Android fra versjon 4.0.3 eller nyere. For lydbøker 4.1 eller nyere.
  2. iOS fra versjon 8.0 eller nyere.

  Statistikken viser at ca. 1,2% av lånerne med eBokBib versjon 2 ikke kan oppgradere til versjon 3.

  NB! De som ikke kan oppgradere kan fortsatt bruke eBokBib versjon 2.

13. april 2015: Endring i tildeling av kulturfondbøker.

Flere av bøkene i Ebokbib er tildelt bibliotekene via Norsk kulturråds innkjøpsordning. Kulturrådet har nå vedtatt en ny fordelingsnøkkel for e-bøker til folkebibliotekene i Norge. Det innebærer bl.a. at alle fylker nå får tilgang til e-bøker. I tillegg er titler innkjøpt av Kulturrådet i perioden 2012-2014 gjort tilgjengelig for alle.

For 2 konsortier får den nye nøkkelen negative konsekvenser. Akershus har hatt tilgang til 22 eksemplarer av hver tittel tildelt av Kulturfondet, fra 13. april 2015 vil e-boklånere i Akershus ha tilgang til 5 eksemplarer av hver tittel. Det betyr at for populære e-bøker med mange reserveringer, vil lånere kunne oppleve å rykke bakover i reserveringskøen. Bergen får redusert sitt antall fra 3 til 2. Alle andre konsortier opplever en økning i antall eksemplarer som er tilgjengelig, de fleste går opp fra null i dag

Les mer om bakgrunnen hos Kulturrådet

Nytt i versjon 2.11 (8. september 2014)

 • Rettet feil ved søk på æ ø å.
 • Rettet feil som kunne medføre at lånere uten nasjonalt lånekort ikke fikk beskjed om når reservert bok ble tilgjengelig.
 • Endring av lysstyrke overstyrer ikke lenger globale innstillinger på enheten, dvs at opprinnelig lysstyrke gjenopprettes når skjermen slås av.

Nytt i versjon 2.1 (5. juli 2014)

 • Bedre sortering og relevanshåndtering i søk.
 • Støtte for nynorsk.
 • Stabilitetsforbedringer.

Noen av nyhetene i versjon 2.0.2 (29. april 2014)

 • Bøkene kan nå leses på flere enheter. Leseposisjon vil bli synkronisert på tvers av disse dersom man er koblet på Internett.
 • Det er laget et system hvor bibliotekene kan lage lister med anbefalinger for sine lånere. Dette er tilgjengelig bak "Anbefalinger".
 • Man kan selv velge hvilket språk eBokBib skal bruke.
 • Melding om reserverte bøker som er lagt av vil nå komme direkte på nettbrettet/telefonen.
 • Flere skriftstørrelser å velge mellom.
 • Smaksprøver av bøkene. Smaksprøvene består av de første sidene i boka, som kan leses uavhengig av om hele boka er ledig.
 • I listen over lån kan man nå se hvilket bibliotek boken er lånt fra.