eBokBib

Innstallasjonsproblemer?

Det må være plass på enheten!

Hvis du har en Android-enhet så sjekk punktene i Googles sjekkliste: Problemer med nedlasting av apper og spill.

Appen er av sikkerhetshensyn konstruert for å krasje hvis den kjører på en enhet med Jailbreak.

Innlogging. Lånekort? Hvilket lånekort?

For å kunne bruke tjenesten må man ha lånekort ved et bibliotek som tilbyr ebøker. Hovedregelen er at biblioteket må oppsøkes fysisk for at de skal utstede et nytt kort!

Det er 2 typer lånekort i bruk, nasjonale og lokale.

 1. Et nasjonalt lånekort starter med bokstaven N og fortsetter med 9 tall. Man kommer direkte inn i appen.
 2. Et lokalt lånekort. Her må man velge fylke og hvilket bibliotek kortet tilhører før man kan gå videre.

Et nasjonalt lånekort kan knyttes opp mot flere bibliotek og kan gi adgang til et større utvalg e-bøker!

Hvis biblioteket ikke bruker fysiske lånekort, noe som f.eks gjelder flere videregående skoler, så må man få tak i lånenummer og pinkode ved å henvende seg til biblioteket. Man ha både lånenummer og pinkode!

Låne fra utlandet?

eBokBib har ingen begrensning på ip-adresser eller mobilabonnement. Forutsatt at man er låner ved et bibliotek som bruker eBokBib og har lånernummer og PIN-kode så er det ingen geografiske begrensinger for bruk.

Hva slags bøker er tilgjengelig?

Gjennom eBokBib har man tilgang til to forskjellige typer bøker. Forskjellen går på opphavsrett:

 1. Nye ebøker som enkeltbibliotek har gjort tilgjengelig gjennom kjøp/avtale eller som er tildelt fra innkjøpsordningene til Norsk kulturråd. Tilgang til nye ebøker er begrenset til lånere med lånekort i et av de deltakende bibliotek.
 2. Fritt tilgjengelige bøker. Disse har ikke begrensninger for bruk. Som regel vil dette være eldre litteratur og offentlige publikasjoner som ikke omfattes av opphavsrettslige begrensninger.

Feil i brukernavn eller passord og NOT LOCAL

Brukere som forsøker med feil pin-kode er den vanligste feilen vi ser. Meldingen “Not local” kommer dersom det ikke er samsvar mellom pin-koder og lånernummer i lokalt system. Den enkleste løsningen kan være å få ny pin-kode:

 • Nasjonalt lånekort: Lag nytt passord (dvs pin) fra Hjelp til innlogging (på appens innloggingside). Denne går direkte til den nasjonale lånerbasen som eBokBib bruker ved autentisering.

 • Lokalt lånekort: I Bibliofils MappaMi kan man få ny PIN i epost via Glemt passord/pinkode?, samme mulighet finnes i Micromarc via Meg & Mitt og linken Glemt PIN-kode.

Ta evt kontakt med lokalt bibliotek hvis dette ikke løser problemet!

Får ikke PIN-kode/passord fra knappen "Få nytt passord"

Knappen "Få nytt passord" (se under Hjelp til innlogging på innloggingssiden) virker bare for nasjonale lånekort! For lokale kort må ny PIN-kode fås fra biblioteket. I Bibliofils MappaMi er det forøvrig en mulighet til å få ny PIN i epost via Glemt passord/pinkode?, samme mulighet finnes i Micromarc via Meg & Mitt og linken Glemt PIN-kode.

Har lånekort får ikke låne?

Noen kan oppleve ikke å få låne selv med lånekort ved et bibliotek som tilbyr lån av ebøker.

I tillegg til å være låner ved et bibliotek som tilbyr lån av ebøker, har noen kommuner begrenset tilgangen til at man også må bo innenfor kommunens grenser. Det tolkes slik at man må ha et postnummer som tilhører kommunen. Lånere utenfor vil ikke se bøker som kan lånes, bare de som er fritt tilgjengelig.

Hvordan finne og låne bøker?

Når du er innlogget i appen, vises ikonet Utvalg på nederste linje. Tapp på ikonet og vent mens utvalget oppdateres. Alle tilgjengelig ebøker vises med de nyeste først. (Alternativt bruk valget Finn øverst til høyre.)

Utvalgsvinduet inneholder et søkefelt, sorteringsmuligheter og flere avgrensingsvalg og filtre. Når du har valgt avgrensing og/eller filter trykk på Finn øverst til høyre. Helt nederst i vinduet ligger NULLSTILL UTVALG-knappen.

Når du har funnet en bok så tapp på boken og knappen LÅN BOKA for å låne. Boka vil legge seg i Mine e-boklån. Hvis alle eksemplarer et utlånt er det mulig å reservere.

De Fritt tilgjengelige bøkene har ingen begrensing, de lastes ned til odel og eie.

Boka kan leses på flere enheter.

I bibliotekets websøk/webapp er e-bøker søkbare på lik linje med alt annet. Det er mulig å låne fra en PC/Mac, boken blir lagt klar for nedlasting i eBokBib-appen. Hvis man finner boka fra en nettleser på et nettbrett/telefon kan man tappe på boken i Mine lån og den åpnes i eBokBib-appen.

Venteliste/reserveringskø.

Hvor fort en kø avvikles avhenger av hvor mange som venter, hvor mange eksemplarer som er tilgjengelig og hvor fort de leveres tilbake. Nummeret i køen gjenspeiler hvilken plass du til enhver tid har i køen.

Tidligere (før v3.0) bli plassen i køen vektet, dvs at hvis biblioteket hadde 10 eksemplar og man var nr 100 i køen, så viste appen at køplassen var nr 10 (100 dividert på 10).

Varsel om reservert bok.

eBokBib viser en melding på enheten når en reservert bok er tilgjengelig for ny låner. Det gjøres med et såkalt varsel eller push-melding. Dette kan skrus av eller på, og hvis varsel/push-meldinger fra eBokBib slås av får du ikke beskjed når boka er klar!

Det er enheten som bestemmer håndtering av varsler, eBokBib-serveren har ingen mulighet til å finne ut om varsling er slått av eller ikke, serveren kan således ikke sende melding via feks SMS hvis varsel er avslått.

I iOS finnes innstillinger for varsel/push-meldinger i Innstillinger -> Varslingssenter -> eBokBib (som regel langt ned på siden).

Valget Ingen til venstre skrur av meldinger, tapp på en av de andre to alternativene hvis du vil ha meldinger.

På en Android-enhet kan det gjøres på to forskjellige måter:

 1. Inne i eBokBib via Innstillinger (ikon øverst til høyre, menyknapp eller som 3 prikker): hak av for Varsler.

 2. Innstillinger -> Apper -> eBokBib

  og Vis varsler (er haken ved Vis varsler borte så er varsler slått av).

Må man være på nett for å lese?

Nei, man må ikke være på nett for å lese. Når man har lånt og lastet ned en bok kan den leses også i områder hvor det ikke er nett eller mobildekning.

Eksemplarmodell.

Bøker som ikke er fritt tilgjengelige, er begrenset til et gitt antall eksemplarer som håndteres på samme vis som trykt materiale. Lån av ebok listes opp i Mine lån som alle andre lån.

Fornye og levere inn.

Når man lukker en bok på siste side vil appen gi et tilbud om å levere inn, alternativt kan man bruke knappen VALG i oversikten under Mine e-boklån. Under VALG finner du bl.a. Innlever boka og Forny lånet.

Man har en begrenset lånetid, det er mulig å fornye så lenge ingen andre står på venteliste. Boka slettes fra enheten ved innlevering. Ved forfall leveres boka automatisk inn.

Et bibliotek skriver: Ellers debatteres det hva som skjer om en har lånt en bok, setter ipaden i flymodus og beholder boka over lånefristen, helt til en er ferdig med boka uavhengig av lånetid. Nestemann i køen på boka må da vente til låner har (tatt av flymodus) og levert boka?

Svar: Klokka på ipaden går selv om det står i flymodus, så da vil den ikke være tilgjengelig etter lånefristen. Lånet leveres automatisk på serveren hos oss når tida går ut, så da får nestemann i køa boka.

Boka mi er borte!

Husk at boka automatisk leveres inn og fjernes fra enheten ved forfall!

I oversikten under Mine e-boklån vises gjenstående lånetid. Knappen VALG gir valg for Forny lånet (og Innlever boka).

Lesebrett. Kindle osv?

eBokBib kan installeres på lesebrett som kjører Android. Vi har fått gode tilbakemeldinger på Onyx Boox Carta2, Energy Ereader Pro HD og Icarus Illumina (E654BK)>.

P.g.a. begrensninger Amazon legger på Kindle er det ikke mulig for oss å utvikle en løsning mot Kindle. Det samme gjelder for andre proprietære løsninger. Operativsystemet på leser må være iOS eller Android for å kunne bruke eBokBib-appen.

Hvordan lukker man boken?

På iOS-enheter: Lukk boka ved å tappe i midten av skjermen, knappen LUKK BOKA vises øverst til venstre.

På Android-enheter: Lukk boka ved å trykke på tilbake-knappen

Kan du si noe om eBokBib og bibliotek?

Vi har samlet informasjon og lenker om eBokBib og bibliotek her: eBokBib FAQ. (Siden er bruker/passord-beskyttet). Tema som berøres er oppstart, katalogisering, statistikk, lister med anbefalinger m.m.

Jeg har en blogg og vil gjerne lenke til en ebok.

Ta utgangspunkt i http://ebokbib.no/cgi-bin/websok-ebok. Dette websøket inneholder alle tilgjengelig titler i eBokBib (husk at tilgang til titler varierer avhengig av hvilke bibliotek en låner er knyttet til).

 • Søk opp aktuell tittel.
 • Lenken til en ebok ligger i Vis i eBokBib. Høyreklikk og velg "Kopiér linkadresse" (eller liknende tekst, avhengig av nettleser).

Direktelenken til Sigurd Hølmebakks Sønnen ser f.eks slik ut:

http://open.ebokbib.no/cgi-bin/sendvidere?mode=ebokbib&tnr=1570

På et nettbrett eller smarttelefon vil websøket automatisk videresende til eBokBib-appen.